Općina Šodolovci

Cijenik odvoza otpada :

Cjenik se primjenjuje od 1. studenog 2018. godine.
Volumen spremnika Nova mjesečna obvezna
minimalna naknada (kn)
Nova cijena za
jedno pražnjenje (kn)
Bez
PDV-a
Iznos
PDV-a
Sa
PDV-om
Cijena
bez PDV-a
Iznos
PDV-a
Cijena
s PDV-om
Fizičke osobe
120 litara 30,00 3,90 33,90 9,00 1,17 10,17
240 litara 13,50 1,75 15,25
Pravne osobe
120 litara 30,00 3,90 33,90 30,00 3,90 33,90
240 litara 45,00 5,85 50,85
1100 litara 200,00 26,00 226,00
5 m3 1.000,00 130,00 1.130,00
7 m3 1.400,00 182,00 1.582,00
Dodatna vreća za otpad 120 litara 9,00 1,17 10,17
Dodatne vreće za plastiku 9,00 1,17 10,17
Mjesečni odvoz recikliranog otpada U cijeni obvezne minimalne naknade
Odvoz glomaznog otpada 2 puta godišnje do 5 m3 U cijeni obvezne minimalne naknade