Komunalni otpad

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada:

Ponedjeljak
Babina Greda


Utorak
Vrbanja
Strošinci


Srijeda
Soljani


Petak
Šodolovci