Općina Babina Greda

Cijenik odvoza otpada :

Cjenik stupa na snagu po uspostavi sustava za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.

Suglasnost

Volumen spremnika Nova mjesečna obvezna
minimalna naknada (kn)
Nova cijena za
jedno pražnjenje (kn)
Bez
PDV-a
Iznos
PDV-a
Sa
PDV-om
Cijena
bez PDV-a
Iznos
PDV-a
Cijena
s PDV-om
120 litara 28,09 3,65 31,74 5,38 0,70 6,08
240 litara 6,99 0,91 7,90
1100 litara 200,00 26,00 226,00
5 m3 500,00 65,00 565,00
10 m3 1.000,00 130,00 1.130,00
Dodatna vreća za bio otpad 80 litara 7,42 0,69 8,38
Dodatna vreća za otpad 120 litara 10,00 1,30 11,30
Dodatne vreće za plastiku 10,00 1,30 11,30
Mjesečni odvoz recikliranog otpada U cijeni obvezne minimalne naknade
Odvoz glomaznog otpada 2 puta godišnje do 5 m3 U cijeni obvezne minimalne naknade