Općina Andrijaševci

Cijenik odvoza otpada :

Cjenik stupa na snagu po uspostavi sustava za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.

Suglasnost

Volumen spremnika Nova mjesečna obvezna
minimalna naknada (kn)
Nova cijena za
jedno pražnjenje (kn)
Bez
PDV-a
Iznos
PDV-a
Sa
PDV-om
Cijena
bez PDV-a
Iznos
PDV-a
Cijena
s PDV-om
80 litara 25,00 3,25 28,25 3,00 0,39 3,39
120 litara 3,50 0,46 3,96
240 litara 7,42 0,96 8,38
1100 litara 200,00 26,00 226,00
10 m3 800,00 104,00 904,00
Dodatna vreća za bio otpad 80 litara 7,42 0,69 8,38
Dodatna vreća za otpad 120 litara 10,00 1,30 11,30
Dodatne vreće za plastiku 10,00 1,30 11,30
Mjesečni odvoz recikliranog otpada U cijeni obvezne minimalne naknade
Odvoz glomaznog otpada 1 puta godišnje do 5 m3 U cijeni obvezne minimalne naknade