Ponedjeljak, 06.12.2021. godine
OBAVIJEST
o prikupljanju glomaznog otpada

Poduzeće Strunje-Trade d.o.o. uslugu prikupljanja glomaznog otpada na području Općine Privlaka izvršiti će u četvrtak 09.12.2021. godine.

Molimo da otpad bude spreman za odvoz u 7 sati ujutro. U glomazni otpad NE SPADA: građevinski otpad, salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi, razrjeđivači i pripadajuća ambalaža, ambalaža od pesticida, karoserije automobila, gume, električni i elektronski otpad i sl.

OBAVIJEST
o prikupljanju otpadnog stakla i tekstila
br> Poduzeće Strunje-Trade d.o.o. izvršiti će uslugu prikupljanja otpadnog stakla i i tekstila na području općine Privlaka u srijedu 08.12.2021.godine.

Staklo i tekstil moraju biti u vrećama Strunje trade-a (bijele vreće s logom za staklo i smeđe vreće s logom za tekstil )

OBAVIJEST
Poduzeće Strunje-Trade d.o.o. obavještava korisnike usluga o zabrani odlaganja otpada životinjskog porijekla u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada ili reciklabilnog otpada. Otpad životinjskog porijekla korisnici su dužni zbrinuti na zakonski dopušten način.
Sukladno Zakonu i Odlukama općinskih vijeća korisniku usluga koji se ne bude pridržavao navedene zabrane naplatiti će se novčana kazna u propisanom iznosu.


Tvrtka Strunje-Trade d.o.o. je osnovana 1996. godine. Osnovna djelatnost poduzeća je sakupljanje neopasnog otpada. Sjedište poduzeća i skladište neopasnog otpada nalazi se na adresi: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka.