Utorak, 30.05.2023. godine


BABINA GREDA
Suglasnost na cjenik pružanja usluge odvoza otpada


OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU
Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na savjetovanju je s javnošću od 23. ožujka 2023. do 24. travnja 2023. godine.
Zbog povećanja cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, povećanja cijena goriva i ostalih materijalnih troškova, STRUNJE TRADE d.o.o.. prinuđen je pristupiti promjeni cijene minimalne mjesečne naknade, kao i za cijenu odvoza po spremniku miješanog komunalnog otpada. U dokumentu koji se objavljuje radi savjetovanja s javnošću osim navođenja nove predložene cijene objašnjeno koji su sve troškovi sadržani u cijeni te je tablično prikazano na više koliko se poskupljenje za krajnjeg korisnika očekuje. Kako bi sudjelovali u savjetovanju, potrebno je popuniti priloženi obrazac. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti do zadnjeg dana predmetnog savjetovanja na adresu elektronske pošte: strunje.trade@gmail.com Po završetku savjetovanja, pristigle primjedbe i prijedlozi biti će razmotreni te će biti prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Strunje Trade-a. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Dokumenti:
Prijedlog promjene Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću


ŠODOLOVCI


OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU
Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na savjetovanju je s javnošću od 13. travnja 2023. do 13.svibnja 2023. godine. Zbog povećanja cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, povećanja cijena goriva i ostalih materijalnih troškova, STRUNJE TRADE d.o.o.. prinuđen je pristupiti promjeni cijene minimalne mjesečne naknade, kao i za cijenu odvoza po spremniku miješanog komunalnog otpada. U dokumentu koji se objavljuje radi savjetovanja s javnošću osim navođenja nove predložene cijene objašnjeno koji su sve troškovi sadržani u cijeni te je tablično prikazano na više koliko se poskupljenje za krajnjeg korisnika očekuje. Kako bi sudjelovali u savjetovanju, potrebno je popuniti priloženi obrazac. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti do zadnjeg dana predmetnog savjetovanja na adresu elektronske pošte: strunje.trade@gmail.com Po završetku savjetovanja, pristigle primjedbe i prijedlozi biti će razmotreni te će biti prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Strunje Trade-a. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Dokumenti:
Prijedlog promjene Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću


OBAVIJEST
Molimo korisnike da uplate dugovanja za odvoz komunalnog otpada,ili ćemo biti prisiljeni objaviti javno imena dužnika.

Korisnici Općine Privlaka - dug 141.255,66 kn
Korisnici Općine Andrijaševci - dug 59.112,47 kn
Korisnici Općine Babina Greda - dug 132.350,48
Korisnici Općine Šodolovci - dug 68.852,04 kn
Korisnici Općine Markušica - dug 53.589,15 kn
Korisnici Općine Vrbanja - dug 96.411,65 kn


OBAVIJEST
Poduzeće Strunje-Trade d.o.o. obavještava korisnike usluga o zabrani odlaganja otpada životinjskog porijekla u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada ili reciklabilnog otpada. Otpad životinjskog porijekla korisnici su dužni zbrinuti na zakonski dopušten način.
Sukladno Zakonu i Odlukama općinskih vijeća korisniku usluga koji se ne bude pridržavao navedene zabrane naplatiti će se novčana kazna u propisanom iznosu.OBAVIJEST - OPĆINA BABINA GREDA
Obavještavamo Vas da će se prikup mješanog komunalnog otpada odraditi 28. travnja 2023. godine umjesto 01. svibnja 2023. godine ( Praznik rada ).
OBAVIJEST
Molimo korisnike da u zelene spremnike (spremnik za miješani komunalni otpad) ne ubacuju animalni i biorazgradivi otpad jer ćemo biti prinuđeni provjeravati sadržaj spremnika i pisati određene novčane kazne.
OBAVIJEST
Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da dodatne vreće za otpad mogu kupiti kod vozača djelatnika koji prikupljaju komunalni otpad te na adresi u Privlaci, B.J.Šokčevića 153.
OBAVIJEST
Obavještavamo korisnike da mogu naručiti kontejner 10m3 za ostali otpad na broj firme 032/398-048; 032/398-949.
Tvrtka Strunje-Trade d.o.o. je osnovana 1996. godine. Osnovna djelatnost poduzeća je sakupljanje neopasnog otpada. Sjedište poduzeća i skladište neopasnog otpada nalazi se na adresi: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka.