Četvrtak, 18.08.2022. godineOBAVIJEST
o prikupljanju miješanog komunalnog otpada na području općine Babina Greda
Zbog blagdana Velike Gospe (ponedjeljak, 15.08.2022.) poduzeće Strunje-Trade d.o.o. uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada izvršiti će u SUBOTU 13.08.2022.OBAVIJEST
Poduzeće Strunje-Trade d.o.o. obavještava korisnike usluga o zabrani odlaganja otpada životinjskog porijekla u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada ili reciklabilnog otpada. Otpad životinjskog porijekla korisnici su dužni zbrinuti na zakonski dopušten način.
Sukladno Zakonu i Odlukama općinskih vijeća korisniku usluga koji se ne bude pridržavao navedene zabrane naplatiti će se novčana kazna u propisanom iznosu.

Tvrtka Strunje-Trade d.o.o. je osnovana 1996. godine. Osnovna djelatnost poduzeća je sakupljanje neopasnog otpada. Sjedište poduzeća i skladište neopasnog otpada nalazi se na adresi: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka.