Subota, 20.07.2024. godine

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike da mogu u kupiti posudu za mješani komunalni otpad po cijeni od 15 EURa pozivom na broj telefona 032 398048 ili 398949.
Također, mogu kupiti i vreće za plastiku, papir i odjeću pozivom na iste brojeve telefona.
Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da dodatne vreće za otpad mogu kupiti kod vozača djelatnika koji prikupljaju komunalni otpad te na adresi u Privlaci, B.J.Šokčevića 153.


- N O V O -
Novootvoreno reciklažno dvorište na adresi Bana Josipa Šokčevića 153, Privlaka, kontakt: 032/394-048, 032/398-949

- N O V O -
NAJAM KOLNE VAGE DO 50 T

Nudimo najam kone vage, nosivost do 50 T, na adresi Bana Josipa Šokčevića 153, Privlaka, kontakt: 032/394-048, 032/398-949

OBAVIJEST
Molimo korisnike da uplate dugovanja za odvoz komunalnog otpada,ili ćemo biti prisiljeni objaviti javno imena dužnika.

Korisnici Općine Privlaka - dug 141.255,66 kn
Korisnici Općine Andrijaševci - dug 59.112,47 kn
Korisnici Općine Babina Greda - dug 132.350,48
Korisnici Općine Šodolovci - dug 68.852,04 kn
Korisnici Općine Markušica - dug 53.589,15 kn
Korisnici Općine Vrbanja - dug 96.411,65 knOBAVIJEST
Poduzeće Strunje-Trade d.o.o. obavještava korisnike usluga o zabrani odlaganja otpada životinjskog porijekla u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada ili reciklabilnog otpada. Otpad životinjskog porijekla korisnici su dužni zbrinuti na zakonski dopušten način.
Sukladno Zakonu i Odlukama općinskih vijeća korisniku usluga koji se ne bude pridržavao navedene zabrane naplatiti će se novčana kazna u propisanom iznosu.OBAVIJEST
Molimo korisnike da u zelene spremnike (spremnik za miješani komunalni otpad) ne ubacuju animalni i biorazgradivi otpad jer ćemo biti prinuđeni provjeravati sadržaj spremnika i pisati određene novčane kazne.
OBAVIJEST
Obavještavamo korisnike da mogu naručiti kontejner 10m3 za ostali otpad na broj firme 032/398-048; 032/398-949.
Tvrtka Strunje-Trade d.o.o. je osnovana 1996. godine. Osnovna djelatnost poduzeća je sakupljanje neopasnog otpada. Sjedište poduzeća i skladište neopasnog otpada nalazi se na adresi: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka.